2. jó gyakorlat

I. Tehetséggondozó programunk


A hetedik, nyolcadik osztályosok számára van egy tehetséggondozó program, melynek keretében a tanulók félévente egy-egy projektmunkát készítenek mentortanáruk segítségével. Miután a programot teljesítették és nyolcadik évfolyam után szlovák gimnáziumban folytatják tanulmányaikat kilencedik és tízedik osztályban havi 10 000 Ft ösztöndíjban részesülnek.
Több éve dolgozunk a programban, jelenleg két tanulónk van a gimnáziumban. Ebben a tanévben ismét egy tanuló jelentkezik és további egy hetedikes tanuló vesz részt a munkában. Ezen projektek keretében népismereti, hagyományőrzés témában kutatnak, dolgoznak, gyűjtenek ismereteket a diákok, melyben sokat segítenek a helyi szlovák nemzetiségi hagyományőrző klub tagjai, akik között több esetben ott vannak a nagyszülők, dédszülők is.
Velük gyakran szervez az intézmény találkozást a népismeret órák keretében is, ahol sütés, főzés, káposztasavanyítás, húsvéti, karácsonyi szokások felelevenítése, megismerése a program, melyen a tanulóink szívesen vesznek részt. Ez a hagyományok átadásának, átörökítésének egyik legfontosabb színtere, melyet időseink szívügyüknek tekintenek, és nagy szeretettel végeznek.
Népismeret óráinkat színesítik a múzeumi foglalkozások a helyi üvegmúzeumban. Itt a tanulók megismerkednek a falu történetével és az ahhoz kapcsolódó tárgyi emlékekkel. Egyes üveggyártással kapcsolatos tevékenységeket maguk is kipróbálhatnak.