3. jó gyakorlat

II./A JÁTÉKOS FELADATOK SZLOVÁK ÓRÁN


A kommunikációnak fontos szerepe van az iskolai oktatás, tanulás során. Megjelenik mindennapi életünkben, mindennapi tevékenységünkben. A nap minden pillanatában kommunikálunk, minden helyzetben beszélgetünk. A szlovák tanórák során is szem előtt tarjuk ezt, igyekezve átadni a tudás igényét minden korosztály számára az adott gyakorlatokon keresztül.


Foglalkozások elnevezése
Ki vagyok én?
A tanuló homlokára egy foglakozás elnevezését helyezzük (tanár, fodrász, sofőr, orvos). Kiválasztott társai eljátsszák a foglalkozást, neki szlovák és magyar nyelven kell elmondania a megfejtését.

 


Tedd, amit mondok!
Rövid utasítások hangoznak el szlovák nyelven, amit a kiválasztott tanulónak végre kell hajtania.

 


Okos tojás játék
A tanulók körben állnak. Egyikük belép a körbe, ahol szembeáll valakivel. Ezalatt a tanító feltesz egy kérdést az adott tananyaggal (olvasmánnyal) kapcsolatban. A két szembenálló gyerek közül, amelyik hamarabb válaszol az tovább lép egy hellyel. Ha nem a körben álló az ügyesebb, akkor helyet cserélnek.


Főnevek nemeinek (hímnem, nőnem, semlegesnem) gyakorlása
Apró kártyákon főneveket ábrázoló rajzok találhatók (okno, ceruzka, pero, kniha, koberec). Adott továbbá három különböző színű a főnevek nemeit szimbolizáló doboz (kék, piros, zöld). Az adott kártyákat a megfelelő dobozba helyezik.


Főnevekhez melléknevek hozzárendelése
Apró kártyákon főneveket ábrázoló rajzok találhatók (okno, ceruzka, pero, kniha, koberec). Most azonban a „Milyen?” kérdés is legyen párosítva az adott kártyán szereplő szóval (zelená ceruzka, modré pero). Az előzőleg említett dobozok Aký? Aká? Aké? kérdésekkel vannak ellátva. A főnevekhez a mellékneveket (színeket, formákat, méreteket) rendelik és a megfelelő dobozba helyezik a megfelelő kártyákat.


„Szódolgozat”
Szavak, rövid mondatok hangoznak el, amit utasítás szerint szükséges lerajzolni.


„Riporter kerestetik”
A tanulók az adott olvasmányhoz, témához (bemutatkozás) kötődve 5-6 mondatot, illetve kérdést memorizáltak. Kellő felkészülés után kérdés – felelet formájában „riportot” készítenek egymással.


Szótagoló gyakorlat
A tanulók körben állnak, mindenki kezében babzsák található. Az adott témakör szavait szótagolják. (Közben a figyelemre, ügyességre is kell koncentrálniuk.)II./B JÁTÉKOS FELADATOK SZLOVÁK ÓRÁN
 

Alsó tagozaton a nemzetiségi nyelvoktatásban, csakúgy, mint más idegen nyelv oktatása során, nagyon fontos hogy az alapszókincs, amelyre építkezni lehet a későbbiek során, jól bevésődjön a tanulók emlékezetébe. Az aktív és a passzív szókincs bármikor előhívható legyen. Ehhez nagyon fontosak a motiváló, játékos gyakorlatok.
Ez azért is fontos mert tudvalévő, hogy a tanulóink otthonról ma már csak minimális szókincset hoznak a nemzetiségi nyelven. Célunk, hogy kommunikációra képessé tegyük tanulóinkat, bátorítsuk a nyelvhasználatot.


• Rendszeresen, minden esztendőben felkészülünk tanulóinkkal a regionális, valamint az országos vers és prózamondó versenyre. A felkészülés során tanítási órákon és azokon kívül ismerkednek meg a gyerekek az új szó és kifejezésanyaggal, a helyes kiejtés és hangsúlyozás alapjaival.


Memóriajáték
Alkalmas a játék különböző témakörök szóanyagának begyakoroltatására (főnevek, igék, melléknevek). Ez egyben olvasási és helyes kiejtési gyakorlat is lehet.
Szükséges eszközök: szó-kép kártyapárok laminált formában. A tanulók a felemelnek egy kártyalapot a lefordított és kiterített kártyák közül, ha kép kimondják a megnevezést, ha szókártya, hangosan felolvassák ügyelve a helyes kiejtésre. Az a tanuló nyer, aki a legtöbb kép-szó kártyapárt összegyűjti megjegyezve azok helyét. Helytelen szó kimondása esetén
a kártyát vissza kell helyezni a helyére.


Keresd a párod! (játék)
Ez a játék is sokoldalúan alkalmazható a szókincsfejlesztésben és bevésésben.
Melléknevek tanulása során az ellentétpárok begyakoroltatására szolgál. Minden tanuló húz egy szókártyát a pakliból. Adott jelre meg kell keresni a párjukat. A leggyorsabb párosok a nyerők.
Az állatcsaládok tagjai megnevezését gyakoroltatja a következő játék, amelynek neve: Keresem a családom!
A játék a következő: annyi hullahopp karikát készítünk, ahány állatcsaládot szeretnénk begyakorolni. Egy-egy kép jelöli a karika fölött, hogy mely család háza az. Minden tanuló húz egy-egy szókártyát, a rajta lévő nevet hangosan elolvassa, majd megkeresi a „házat” ahol lakik. Az eltévedt állatot a többiek hazasegíthetik.


Elöljárószavak begyakoroltatására: Tégy a helyemre! Játék
(Alsó tagozatban a v, na, pod ,nad, za ,pred,vedl'a begyakoroltatására)
Különböző képkártyákat készítünk elő, és azokat utasításnak megfelelően elhelyezik a tanulók a táblára felhelyezett nagyméretű applikációra.(Pl:Pred domom sedí pes. Nad domom letí sova. Pod stromom stojí otec…)


Kérdezz, felelek játék
Egy már szóanyagában alaposan begyakorolt szöveg feldolgozásának utolsó fázisa lehet ez a játék. A tanulók egy-egy ismert kérdőszót tartalmazó kártyát húznak. A kérdőszó felhasználásával egyszerű kérdő mondatokat alkotnak a szöveghez. Egy általuk kijelölt társ válaszol a feltett kérdésre. A válasz lehet egy szó, kifejezés vagy egész mondat.

 


II./C JÁTÉKOS FELADATOK SZLOVÁK ÓRÁN
 

Hímnem, nőnem, semlegesnem tanítása 1. osztályban
Szükséges eszközök: 3 db színes karika (kék, piros, zöld)
Főneveket sorolok fel egyesével. Ha y-re végződő szót hall a gyermek a kék karikába fog állni. Ha a-ra végződő szót hall, akkor a piros karikába fut. Ha pedig é-re végződő szót hall a zöld karikába áll.


Zöldségek, gyümölcsök tanítása memóriafejlesztéssel egybekötve
Szükséges eszközök: színes képek (zöldségekről, gyümölcsökről)
A legelső nap 4 képet teszek fel a táblára,(2 gyümölcs, 2 zöldség). A képek neveit 2- szer, 3-szor elismételjük. Másnap ugyanabban a sorrendben a gyerekek felsorolásával teszem fel a képeket mindig eggyel kiegészítve. 1 hónap alatt a gyerekek képesek 15-20 szót is így megjegyezni.
„Repül a….” a tanító neveket (állat, személy, tárgy stb.) olvas fel szlovákul. A gyerekeknek csak akkor szabad felemelniük a kezüket, ha a megnevezett tárgy tényleg repül.