Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola bemutatása

A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola közvetlen társadalmi környezete az adott település, ahol megtalálható. Az iskola szorosan illeszkedik és kapcsolódik Bükkszentkereszthez. A település történelmi múltjának ma is jelentősége van. Nemzetiségi nyelvoktatásunk eredete a múltban gyökerezik. Földrajzi elhelyezkedése szintén meghatározó jelentőségű. A falu a Bükk hegységben – 600 m átlagmagasságban – fekszik. Magyarország egyik legmagasabban elhelyezkedő települése, a Bükki Nemzeti Park közvetlen közelében. Intézményeink is nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek.
Őseink szlovák iparosok voltak, ezért hagyományainkat folytatva iskolánkban és óvodánkban szlovák nemzetiségi nyelvet tanítunk. Mindkét faluban községi és nemzetiségi önkormányzat is működik. A két önkormányzat jelentősen hozzájárul iskoláink és óvodáink fejlődéséhez, támogatásához. Az idős emberek többsége a mai napig beszél szlovákul, a fiatalabb nemzedék pedig az iskolában sajátíthatja el őseink nyelvét. Kultúráját pedig az énekkar és a néptánccsoport viszi tovább.
Mi, akik itt élünk és dolgozunk nagyra, értékeljük e csodás környéket, és iskolánk arculatát is ehhez a földrajzi környezethez és történelmi múlthoz igazítjuk.
Régen a településen többnyire csak szlovákul beszéltek – ide vezet, vissza a történelmi visszatekintésünk- ezért vagyunk ma is nemzetiségi nyelvet oktatás iskola. Az itt élők büszkék múltjukra az együvé tartozás az igazi összetartó erő, ez egy nagycsalád, itt mindenki ismer mindenkit, senki sem megy el szótlanul a másik mellett.
Évente a hagyományokhoz kötődő rendezvények sokat jelentenek a két falu életében. Az iskola rendezvényei is szorosan illeszkednek a programokhoz, amelynek lebonyolításában tanulóink, és nevelőtestületünk minden tagja aktív részt vesz.
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete eltérő, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehezebb körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.


Az iskola nevelési képzési sajátosságai


A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola a Bükki Nemzeti Park területén fekszik. A település őslakói szlovák nemzetiségűek, ezért évtizedes hagyományai vannak a szlovák nyelvoktatásnak. A nyelv elsajátítása érdekében nyelvi táborokat szervezünk,
illetve testvériskola kapcsolatot tartunk több szlovák iskolával. A másik választott idegen nyelv az angol.
Iskolánk nevelési- oktatási alapgondolata az ember és természet kapcsolatára épül. Minden évben környezetvédelmi hetet rendezünk, illetve ennek keretében papír- vasgyűjtést és falutakarítást szervezünk.
Diákjaink érdeklődésüknek megfelelő foglalkozások közül választhatnak. A mozgást és a sportot kedvelő gyermekeknek lehetőségük van, hegyi kerékpározásra, tájfutásra, jógázásra, kosárlabdázásra, futballra, téli időszakban pedig sízésre, sífutásra, szánkózásra.
Eddig megvalósult egy szabadtéri körszínpad, mely a szlovák napok helyszínéül is szolgál. Társadalmi munkával elkészült a fa játszóvár, ami most felújításra szorul, hol az elemek úgy készültek, hogy a gyerekek mozgáskészségeiket fejlesztik. A színpadon évek óta rendezzük meg a községünk szlovák nemzetiségi ünnepit, melynek egyik fő szervezője lebonyolítója az iskola.
Összegezve a felsoroltakat, úgy gondoljuk, hogy mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak a hatékony nevelő- oktató munkához.
Pedagógiai programunkban nemzetiségi nyelvoktató, környezetvédelmet előtérbe helyező, általánosan képző, személyiség, készség és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító iskolaként definiáljuk intézményünket.