Szlovák nyelv

A szlovák nyelv a szláv nyelvek eszperantója

 

Iskolánkban heti 5 órában tanulják a tanulók a szlovák nyelvet. Nyolcadik osztályban a szorgalmas, arra képes tanulók alapfokú nyelvvizsgát tehetnek, melynek költségeit sikeres vizsga esetén a Nemzetiségi Önkormányzat téríti. A tanórákon is ennek követelményeihez igazodva vesszük a különböző témaköröket és nyelvtani jelenségeket. Így a témákhoz kapcsolódóan gyakoroljuk a képleírást, az olvasott, ill. a hallott szöveg értését, a szituációs gyakorlatokat és a levélírást.

A szlovák nyelv további tanulására középiskolai szinten egyelőre csak Budapesten a Szlovák Tanítási Nyelvű Gimnáziumban, vagy Sátoraljaújhelyben vendéglátás-turisztika szakirányon van lehetőség.

Hetedik és nyolcadik osztályban a négyes átlagot elért tanulók, akik a budapesti gimnáziumba jelentkeznek, részt vehetnek egy ösztöndíjprogramban, ahol mentortanár segítségével négy féléven át egy-egy projektmunkát kidolgozva 2 éves ösztöndíjra lesznek jogosultak a középiskola 9. és 10. osztályában.

Minden évben részt vesznek tanulóink szlovákiai táborozásokon, kirándulásokon. Tanulóink körében közkedvelt a hroneci erdei iskola, ahol több nemzetiségi iskola tanulóival és más országokból való szlovák gyerekekkel tanulhatnak együtt, fejleszthetik nyelvtudásukat, gyakorolhatják a nyelvet.

Minden évben részt veszünk különböző versenyeken. Olvasó-, szavaló- és prózamondó megmérettetéseken szerepelnek tanulóink szép eredményekkel.

Heti egy népismeret órájuk is van a tanulóknak. Iskolánk feladatának tekinti a nemzetiségi nyelv oktatása mellett a helyi nemzetiségi hagyományok ápolását és továbbadását a fiatalabb generációknak. Ebben nagy segítségünkre vannak a helyi szlovák hagyományőrző klub tagjai, akikkel közös programokat szervezünk, és jól együttműködünk.