Mindennapos testnevelés

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS BEVEZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELETEK

 

HATÁLYBA LÉPÉS ÉS BEVEZETÉS

  • A mindennapos testnevelés órakeretét az Nkt. 6. melléklete biztosítja.
  • A Kt. szerinti órakeretet a szükséges többlet testnevelés órákkal megemelhették. [Nkt. 97.§ (6)]

 

MEGSZERVEZÉSE

Nkt. 27. § 11.

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, (…)”

  • EMMI rendelet 141.§ (1): „A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.”

 

LEHETŐSÉG A HETI KÉT ÓRA KIVÁLTÁSÁRA

Nkt. 27. §. (11)

„(…) amelyből legfeljebb heti két óra

  1.  a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
  2.  iskolai sportkörben való sportolással,
  3. versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a   sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”

Versenysportot folytató tanuló igazolt egyesületi tagsággal.